Tender – účasť na verejnom obstarávaní 

 

– účasť na verejnom obstarávaní a realizácia verejných zákazok