Zákazková činnosť – výstavba obytných a nebytových objektov menšieho rozsahu

 

Prípravné práce k realizácii stavby: 

 • zabezpečíme geodetické práce
 • zabezpečíme geologický prieskum
 • zabezpečíme vypracovanie znaleckých posudkov nehnuteľnosti
 • zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie
 • realizujeme technický dozor stavby a poradenstvo

 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien: 

 • realizujeme komplexné rekonštrukcie bytov
 • realizujeme výstavbu rodinných domov od základov až po kľúč
 • realizujeme výstavbu rôznych nebytových objektov
 • realizujeme výstavbu samostatných stavebných celkov ako oporné múry, schodiská, inžinierske siete, osadenie bazénov

 

Teréne práce a oplotenia: 

 • realizujeme terénne úpravy pozemkov, planírovanie, palisády, múriky, zámková dlažba
 • montáž oplotenia, 2D, 3D ploty, pletivá a iné
 • čistenie pozemkov, kosenie, mulčovanie, vypílenie, likvidácia odpadu