Zelená energia  – implementácia zelených technológii a materiálov v rámci výstavby

 

– montáž tepelných čerpadiel autorizovaným technikom

– montáž rekuperačných vetraní

– montáž klimatizačných systémov

– návrh a montáž izolačných systémov stropná a podlahová izolácia, opláštenie domov

– návrh technológie pre výrazne zníženie energetickej závislosti rodinných domov